Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

LÃNH ĐẠO CÔNG AN TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

LÃNH ĐẠO CÔNG AN TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

1. Các đồng chí Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ
Đồng chí: Đại tá Đỗ Hoàng Long
-Sinh năm: 1947
-Dân tộc: Kinh
-Quê quán: xã Long Tuyền, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
-Thời gian giữ chức vụ: 2004-2005
buihoangbao
Đồng chí: Đại tá Bùi Hoàng Bào
-Sinh năm:1951
-Dân tộc: Kinh
-Quê quán: xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
-Thời gian giữ chức vụ: 2005-2011
nguyenhaison
Đồng chí: Đại tá Nguyễn Hải Sơn
-Sinh năm: 1961
-Dân tộc: Kinh
-Quê quán: xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
-Thời gian giữ chức vụ: 2011-2016
phanhoanglam
Đồng chí: Đại tá Phan Hoàng Lắm
-Năm sinh: 1961
-Dân tộc: Kinh
-Quê quán: xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
-Thời gian giữ chức vụ: 2016 đến 2020

2. Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ
nguyenhoangdieu
Đồng chí: Đại tá Nguyễn Hoàng Diệu
-Sinh năm: 1952
-Dân tộc: Kinh
-Quê quán: xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
-Thời gian giữ chức vụ: 2004-2013
nguyenvangiang
Đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Giang
-Sinh năm: 1952
-Dân tộc: Kinh
-Quê quán: xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
-Thời gian giữ chức vụ: 2004-2013
nguyenminhtuan
Đồng chí: Đại tá Nguyễn Minh Tuấn
-Sinh năm:1956
-Dân tộc: Kinh
-Quê quán: xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
-Thời gian giữ chức vụ: 2007-2016
phanvanhung
Đồng chí: Đại tá Phan Văn Hùng
-Năm sinh: 1958
-Dân tộc: Kinh
-Quê quán: xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
-Thời gian giữ chức vụ: 2012-2018