Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội đảng lần thứ XIII

Thứ năm - 16/07/2020 23:35

Trong giai đoạn hiện nay, âm mưu, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch và đối tượng phản động đang thay đổi và ngày càng nguy hiểm hơn, một trong những âm mưu, ý đồ chính của chúng đó là đả phá nền tảng tư tưởng của chế độ XHCN, tấn công trực diện vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam, đề cao tính ưu việt của xã hội phương Tây, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

          Năm 2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đây là một sự kiện chính trị quan trọng, đòi hỏi các cấp các ngành cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
          Vì vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày càng đặt ra những vấn đề cấp bách, đòi hỏi chúng ta phải hiểu rõ và nhận diện đúng bản chất của vấn đề mà chủ động đề xuất các biện pháp phòng chống cho phù hợp.
          Đầu tiên chúng ta phải nhận diện rõ những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch và đối tượng phản động, cụ thể là về âm mưu, ý đồ hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của chúng trong giai đoạn hiện nay, với những nội dung chính như sau:
          1- Phê phán, công kích lý luận về Chủ nghĩa Mác Lênin, về CNXH; xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi đa nguyên, đa đảng.
          2- Xuyên tạc thực trạng dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam; đề cao phần tử phản bội lý tưởng Cộng sản, chống chế độ, can thiệp vào công việc nội bộ của ta;
          3- Lên án, đả kích chế độ Cộng sản, xuyên tạc vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi đen, nói xấu chế độ và xuyên tạc đời tư, nhân cách một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước;
          4- Phê phán chính sách, đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước; tác động làm thay đổi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
          5- Kích động, chia rẽ, phân hoá, gây mâu thuẫn nội bộ Đảng, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ giữa lực lượng Công an và Quân đội; tác động làm thay đổi nhân sự Đại hội Đảng; đầu độc tư tưởng cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
          Và hiện nay các hình thức hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng được thể hiện ở các điểm như:
Thứ nhất, biên soạn, tán phát tài liệu với các dạng hồi ký, nhật ký, thơ, văn, báo chí, đơn thư khiếu kiện; trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài, tham gia hội luận trên mạng Internet; gặp gỡ tiếp xúc các phóng viên, nhân viên các ĐSQ, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam có hoạt động xuyên tạc tình hình trong nước tuyên truyền chống Nhà nước ta; lập ra các trang mạng, blog, phát hành báo chí, tập san, tạp chí trái phép. Đặc biệt hiện nay chúng triệt để khai thác Internet, mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube, Whatapp…) để đăng tải nhiều thông tin, tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước;
          Thứ hai, gặp gỡ, tiếp xúc cá nhân hoặc tụ tập tuyên truyền chống đối, nhất là tại các phiên toà xét xử đối tượng cơ hội chính trị, ngày lễ, tết, sinh nhật hoặc đám tang những đối tượng chống đối, phản động…;
          Thứ ba, xuyên tạc, bóp méo sự thật để bôi nhọ chế độ, kích động chống đối, quảng bá những “kiến thức nhân quyền”, “xã hội dân sự”…
          Thứ năm, thu thập, tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, nhất là tài liệu nói về các sự việc, hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, để tung tin, xuyên tạc, bội nhọ, chia rẽ nội bộ ta, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, mục tiêu nhằm tấn công gây chia rẽ nội bộ; đồng thời, tăng cường lợi dụng các mối quan hệ để tiếp cận, lôi kéo, kích động một số tướng lĩnh lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, lão thành cách mạng ký đơn tập thể, kiến nghị gửi trung ương nhằm gây dư luận áp lực với Đảng, Nhà nước…;
          Thứ sáu, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng, tự do dân chủ, kêu gọi sửa đổi Hiến pháp, Luật, mở rộng các quyền tự do, dân chủ quá trớn.
          Thứ bảy, hiện nay chúng đang chuyển hướng tuyên truyền, tấn công vào các vấn đề nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.
          Hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng đã và đang tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANQG, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, gây hoài nghi, hoang mang trong quần chúng; tác động, đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm suy thoái về phẩm chất chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo ra các trào lưu chống Đảng, coi thường pháp luật.
          Dự báo thời gian tới, các thế lực thù địch và đối tượng phản động tiếp tục lợi dụng tình hình phức tạp trong ngoài nước, triệt để lợi dụng tiện ích của Internet để tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, kích động biểu tình, gây rối ANTT, gây bạo loạn, hòng thực hiện “Cách mạng màu” lật đổ chế độ ta. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay, đó là:
          Một là, Các cấp ủy đảng tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như Kế hoạch của ngành, địa phương mình về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đặc biệt coi trọng công tác nhân sự cấp ủy, từ đó làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, việc rà soát lựa chọn cán bộ quy hoạch cấp ủy phải chặt chẽ, khách quan, công tâm, thực hiện đúng quy trình 5 bước, nhân sự cấp ủy phải là người cán bộ thật sự tiêu biểu về đạo đức và năng lực công tác.
          Hai là, Các cấp ủy đảng cần quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Thời điểm càng gần đại hội Đảng các thế lực thù địch, phản động càng gia tăng hoạt động chống phá, đòi hỏi Ban chỉ đạo 35 các đơn vị, địa phương phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo các thành viên, bộ phận thường trực, nhóm CTV tăng cường hoạt động tuyên truyền viết bài phản bác trên các phương tiện truyền thông, nhất là đăng tải, chia sẽ, bình luận trên các trang mạng xã hội để phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phản động, những thông tin xấu, độc hại… và tham gia có hiệu quả các chiến dịch đấu tranh phản bác do Ban chỉ đạo yêu cầu.
          Ba là, Các cấp ủy đảng cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và những bức xúc trong quần chúng nhân dân để kịp thời xử lý, giải quyết, không để bị động, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động khiếu kiện, đình công, biểu tình gây mất ANTT.
          Bốn là, Bên cạnh đó các cấp ủy đảng cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn với việc nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các ngành, các cấp.
 
    Nguyễn Sỹ Hoàng
Phòng An ninh đối nội

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

CHUYÊN MỤC AN NINH HẬU GIANG