Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Vạch trần thủ đoạn lợi dụng tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam

Thứ ba - 10/12/2019 18:09

Trong “chiến lược” chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo để thực hiện mưu đồ đó, họ thường lập đi, lập lại các luận điệu xuyên tạc Đảng và Nhà nước Việt nam vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân. Trong báo cáo thường niên năm 2019 của Ủy Ban tự do tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) công bố gần đây có đưa ra nhận định rằng: “Tình hình vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục có khuynh hướng tiêu cực” và một tình trạng chung của các nhóm tôn giáo ở Việt Nam đã xấu đi trong năm 2018.

          Những đánh giá tiêu cực này của USCIRF không làm mấy ai ngạc nhiên bởi đó là những luận điệu cũ rích, hoàn toàn phiến diện sai lệch về vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam mà họ luôn đưa ra trong các báo cáo thường niên nhiều năm qua. Mặc dù để ra vẽ khách quan, trong báo cáo năm 2019 này, USCIRF cũng ra vẽ ghi nhận những điều họ cho là thành tựu và tiến triển trong công tác bảo đảm và thúc đẩy đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Song, bao trùm trong đó vẫn là những thông tin hoàn toàn sai lệnh và xuyên tạc về vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Với rắp tâm xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam, họ phủ nhận những thành tựu đổi mới của nhân dân ta và những tiến bộ vì tự do tôn giáo ở Việt Nam.
          Bài viết “Vẫn định kiến chủ quan và xuyên tạc về tôn giáo ở Việt Nam” đăng trên báo An ninh Thủ đô, ngày 29/5/2019 tác giả Hoàng Hà nhận xét: Cũng không khó để thấy vì sao USCIRF cứ mãi lập đi, lập lại luận điệu xuyên tạc cũ rích về tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam. Rất nhiều năm qua và năm nay cũng vậy, USCIRF luôn chủ yếu lấy “Chất liệu” cho bản phúc trình thường niên từ một số nghị sỹ cực đoan Mỹ, những cá nhân bất mãn chống đối trong nước và nhất là các tổ chức phản động lưu vong, tổ chức phi chính phủ quốc tế thường lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống phá nhà nước và nhân dân Việt Nam. Do bị chi phối bởi những quan điểm của các thế lực cực hữu trong chính giới Hoa Kỳ, họ chỉ quanh quẩn với những trò cũ mà không vượt qua được lằn ranh “định kiến” với Việt Nam, không căn cứ vào tình hình thực tế về tình hình tự do tôn giáo đang diễn ra ở Việt Nam.
          Từ những thông tin bị bóp méo, xuyên tạc, hoàn toàn sai lệch ấy, USCIRF đã nhào nặn, thêm thắt những đánh giá nặng “định kiến” chủ quan của họ để đưa ra những phán xét, sai lệch, ảm đạm về bức tranh tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Họ đã cố tình “Mũ ni che tai”, bất chấp những nổ lực không ngừng và thành tựu mà Việt Nam đã được trong việc đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.
          Mục tiêu nhất quán và xuyên suốt của họ là: đối lập tôn giáo với chế độ XHCN, tách các tôn giáo khỏi khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Để thực hiện điều đó, họ sử dụng các thủ đoạn xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, dựng chuyện, bịa đặt vu cáo cấp chính quyền phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo để kích động, chia rẽ trong nước và hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế… Họ coi các đối tượng cực đoan chống đối trong các tôn giáo là ngòi nổ, là lực lượng nòng cốt để lôi kéo tập hợp quần chúng làm đối trọng với Đảng, Nhà nước và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Cùng với việc hậu thuẫn cho các lực lượng này hoạt động chống phá đất nước, họ còn phối hợp chặt chẽ với các cá nhân, tổ chức quốc tế thiếu thiện chí để bịa đặt, xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.
          Cũng như các năm trước, báo cáo thường niên năm 2019 của USCIRF cho rằng “Tình hình vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục có khuynh hướng tiêu cực, tình trạng chung của các nhóm tôn giáo ở Việt Nam đã xấu đi trong năm 2018”, rằng Chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp mọi tôn giáo, thường bắt giữ những người biểu tình ôn hòa để đòi hỏi tự do tín ngưỡng và tự do thờ phụng. Nhiều tổ chức tôn giáo không được Chính phủ công nhận và không cấp giấy phép sinh hoạt… Đây là những luận điệu bịa đặt cũ rích được nhào nặn lập đi, lập lại với ý đồ chính trị xấu xa. Tuy ra vẽ có chú ý đến những biến đổi của Việt Nam, song việc bao trùm và xuyên suốt trong báo cáo này vẫn là những thông tin áp đặt, định kiến chủ quan nhằm hậu thuẫn các hoạt động vi phạm pháp luật núp dưới chiêu bài “đấu tranh cho tự do tôn giáo”, “dân chủ nhân quyền”, hòng can thiệp nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây bất ổn chính trị đất nước ta.
          Trong bài viết “Lợi dụng tự do tôn giáo để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trò cũ soạn lại” đăng trên tạp chí Quốc phòng toàn dân, ngày 25/7/2019, tác giả Vinh Hiển nhận xét: “Với cách tiếp cận áp đặt, chủ quan, mang nặng tư duy thời chiến tranh lạnh như vậy, USCIRF đang đi ngược lại mối quan hệ “Đối tác toàn diện” và “Tầm nhìn chiến lược” đang phát triển rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”.
Ở mỗi quốc gia khác nhau, có những quan niệm khác nhau về tự do tôn giáo được xác định bởi truyền thống, văn hóa dân tộc, bởi vậy để có đánh giá đúng đắn, khách quan về tự do tôn giáo ở bất kỳ một nước nào, phải căn cứ vào nhiều nội dung, nhưng trước hết phải dựa trên hai vấn đề cơ bản nhất: Chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tế đời sống tôn giáo của nhân dân.
Là một quốc gia đa tôn giáo, nhưng cộng đồng các tôn giáo Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh của dân tộc, là một trong những nhân tố tích cực làm nên sự đa dạng và đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng và từ đặc điểm, tình hình tôn giáo trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; thực hiện bình đẵng, đoàn kết giữa các tôn giáo, không thành kiến, phân biệt đối xử, nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo…
Ngay sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 234/SL khẳng định “Việc tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng là quyền lợi của của nhân dân. Chính phủ luôn tôn trọng và giúp đỡ nhân dân thực hiện, chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo”.
          Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) khẳng định “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật”. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng đã chỉ rõ: “Quan tâm và tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt theo Hiến Chương, Điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”.
          Thể chế hóa các quan điểm của Đảng và luật pháp quốc tế về tự do tín ngưỡng và tôn giáo, các Hiến pháp của nước ta năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992 và năm 2013 đều thể hiện rõ quan điểm nhất quán và xuyên suốt là tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân; Điều 24, Hiến Pháp (năm 2013) ghi rõ: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tộn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.
          Năm 2016, Quốc hội ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Chính phủ có Nghị định hướng dẫn tổ chức thực hiện, đây là cơ sở pháp lý quan trọng phù hợp với yêu cầu của hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ mới của đất nước, đồng thời thể hiện sự tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm hơn nữa quyền tự do tôn giáo của nhân dân.
          Đổi mới cơ chế quản lý, tạo thông thoáng, minh bạch cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.
          Cùng với việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhà nước ta cũng nghiêm cấm mọi hoạt động lợi dụng tự do tôn giáo để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân. Vì thế việc các cơ quan chức năng ở một số địa phương bắt giữ, xử lý một số người lợi dụng tự do, tôn giáo để chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của các cơ quan nhà nước và công dân, truyền bá mê tín dị đoan, phát triển tà đạo… làm ảnh hưởng đến ANCT, trật tự an toàn xã hội thời gian qua là việc làm bình thường hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật của Việt Nam.
Bất kỳ ai, nếu vi phạm pháp luật dù với bất cứ lý do, chiêu bài gì đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật. Ngược lại với những luận điệu dối trá, xuyên tạc, bịa đặt về tự do, tôn giáo ở Việt Nam, những năm qua các chủ trương, chính sách pháp luật đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tự do tín ngưỡng tôn giáo của Nhân dân ta luôn được bảm đảm tốt trong thực tế. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân được các cấp chính quyền tôn trọng, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Số lượng cơ sở thờ tự, số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc cũng như các lễ hội không ngừng tăng lên.
          Hiện nay, Việt Nam có hơn 24,3 triệu người là tín đồ của 06 tôn giáo lớn, cả nước có 28.000 cơ sở thờ tự; hơn 8.000 lễ hội được tổ chức hàng năm, các tôn giáo đều có hệ thống đào tạo riêng của mình…
          Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước, các địa phương đã giải quyết tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tạo điều kiện tu sửa, nâng cấp, xây mới cơ sở thờ tự của các tôn giáo. Thủ tục hành chính giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo bảo đảm nhanh gọn, đúng quy định. Đồng thời, phối hợp tốt với các Bộ, ngành, đoàn thể cụ thể hóa chủ trương, chăm lo đời sống đồng bào tôn giáo bằng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hiệu quả làm cho đời sống của đồng bào tôn giáo được nâng lên, giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.
          Trên đất nước ta, từ Bắc vào Nam, từ thành thị, nông thôn đến miền núi, ở đâu cũng có đền, chùa, tháp chùa, nhà nguyện, tòa thánh được xây dựng khang trang cùng với các nghi lễ mang đậm bản sắc tôn giáo ở mỗi vùng, miền.
          Đồng bào Thiên chú giáo ắt hẳn ai cũng thấy rõ những thay đổi tại Vương cung Thánh đường ở La Vang, ở Hải Lăng, Quảng Trị, nơi đã từng bị bom Mỹ phá hủy năm 1972, hiện đã được xây dựng lại trên một khu đất rộng 21 ha, có sức chứa 5.000 người. Đây là trung tâm hành hương Thiên chú giáo lớn nhất cả nước.
Không chỉ đồng bào Thiên chú giáo, tín đồ các tôn giáo khác cũng cảm nhận được những biến đổi to lớn trong đời sống tôn giáo nhất là về cơ sở thờ tự, điều kiện tiến hành nghi lễ của tôn giáo mình. Các trung tâm Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây Nam bộ như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp hay các trung tâm của đạo Cao Đài như Tòa thánh Tây Ninh, Tòa thánh Bến Tre đều được giữ gìn, phát triển đáp ứng nhu cầu của đông đảo tín đồ trong không khí an lành, hướng thiện và là điểm tham quan du lịch tâm linh của nhiều du khách trong và ngoài nước.
          Không chỉ chăm lo cho đời sống tín ngưỡng tôn giáo của Nhân dân ngày càng được tốt hơn, Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng hết sức có trách nhiệm đối với các hoạt động tôn giáo quốc tế mà bằng chứng là Việt Nam đã từng 03 lần tổ chức thành công Đại lễ Phật đản LHQ (Vesak). Đặc biệt, nước ta đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản LHQ năm 2019 tại chùa Tam Chúc, Kim Bản, Hà Nam với sự tham dự của hàng ngàn đại biểu quốc tế thuộc 570 phái đoàn đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có nhiều nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ, Phó Tổng thư ký LHQ, cùng hơn 20 đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Thành công này đã được bạn bè quốc tế đánh giá hết sức tích cực là minh chứng cho thành tựu tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam, nơi mọi tôn giáo và công dân đều có đầy đủ quyền tự do theo Hiếp Pháp và pháp luật.
          Thực tế trên đã phản ánh sự phong phú và đặc sắc đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và tự nó cho thấy mọi thủ đoạn, chiêu trò lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo để hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước để kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc đều bị vạch trần và ngăn chặn, xử lý nghiêm minh.
Trần Đoan Hùng
Phòng An ninh đối nội

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

CHUYÊN MỤC AN NINH HẬU GIANG