Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Công an Hậu Giang

http://conganhaugiang.gov.vn


một số văn bản quy phạm pháp luật

một số văn bản quy phạm pháp luật
NGHỊ ĐỊNH 73 QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT
NGHỊ ĐỊNH 79 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
LUẬT CẢNH VỆ
LUẬT QL VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT HÌNH SỰ 2017
LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ - TẠM GIAM
LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN HÌNH SỰ
LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
NĐ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
NĐ SỐ 97 VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
NĐ SỐ 120 VỀ QUY ĐỊNH TẠM GIỮ - TẠM GIAM
NĐ SỐ 121 VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CƠ SỞ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH TẠM GIỮ TẠM GIAM
NĐ 128 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

NQ SỐ 41 VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT SỐ 12/2017/QH14 VÀ VỀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM SỐ 94/2015/QH13 

NQ SỐ 144 VỀ VIỆC LÙI HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM SỐ 94/2015/QH13 VÀ BỔ SUNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2016