Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Công tác chính trị Công an tỉnh Hậu Giang 15 năm một chặn đường

Thứ ba - 08/01/2019 12:34

Ngày 01/01/2004, thực hiện Nghị quyết số 22/2003/QH.11 của Quốc hội khóa XI về việc chia tỉnh Cần Thơ thành Thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang. Ngày 08/01/2004, Bộ Công an ra quyết định thành lập Công an tỉnh Hậu Giang, cùng thời điểm trên Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định thành lập và quy định tổ chức, biên chế của Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Hậu Giang.

15 năm qua, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy mà trực tiếp và toàn diện là Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phòng công tác Đảng và công tác chính trị đã nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều nội dụng, biện pháp về công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Phòng công tác Chính trị Công an tỉnh đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng II
Phòng công tác Chính trị Công an tỉnh đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng II

 Về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh triển khai thực hiện các Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân; tham mưu xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Qua đó, tạo ra những chuyến biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tập trung đề xuất kiện toàn cấp ủy theo mô hình tổ chức của Công an tỉnh, chấn chỉnh việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Rèn đức, luyện tài”, các quy định, hướng dẫn về công tác quản lý đảng viên, công tác phát triển đảng, công tác đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; tham mưu thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát trong đảng; công tác văn phòng đã kịp thời phục vụ các kỳ sinh hoạt của Đảng ủy, sơ, tổng kết các chuyên đề theo đúng quy định... Từ làm tốt công tác xây dựng Đảng đã góp phần năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh.
Thực hiện tốt chức năng thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh, tồ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vào các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương tiểu biểu như Hội thi “Tiếng hát Công an tỉnh Hậu Giang”, rèn luyện “chiến sĩ Công an khỏe”…. tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần xây dựng “ Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”. Về công tác quần chúng đã chủ động tham mưu kiện toàn tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đúng theo quy định, đề xuất các chủ trương, nghị quyết chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về công tác thanh niên, phụ nữ, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em. Đồng thời tích cực, hướng dẫn, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, sinh hoạt chính trị, hành quân về nguồn, tọa đàm, diễn đàn, hội thi... tiêu biểu là tổ chức thành công Hội trại “Thanh niên làm theo lời Bác”, đặc biệt là Hội trại “Tuổi trẻ Công an các tỉnh, thành Tây Nam bộ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương khen ngợi. Nhiều phong trào hành động cách mạng được tổ chức sâu rộng, có sức lan tỏa đến tổ chức Đoàn, Hội của địa phương và đạt hiệu quả thiết thực ; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, nay là Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách ngưởi Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, ra quân giúp dân làm đường giao thông nông thôn, chung tay xây dựng nông thôn mới,  tình nguyện chung sức cùng cộng đồng...đã thu hút đông đảo và phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên trong công tác, chiến đấu, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.  
Trong quá trình xây dựng và phát triển mặc dù còn những khó khăn nhất định nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tập thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị luôn vững vàng kiên định, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương về công tác Đảng và công tác chính trị phù hợp với đặc điểm của lực lượng Công an nhân dân. Những kết quả đạt được trong công tác đảng và công tác chính trị 15 năm qua đã đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh. Với những thành tích đã đạt được, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Hậu Giang vinh dự 15 năm liền đạt danh hiệu thi đua “Đơn vị quyết thắng”, đặc biệt được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì; Bộ Công an tặng 03 cờ thi đua vào các năm 2008, 2010, 2014 trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Chi bộ được Tỉnh ủy tặng 02 cờ thi đua “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”
Để tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được trong 15 năm qua, với tinh thần:“Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong thời gian tới công tác Đảng và công tác chính trị trong Đảng bộ Công an tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về tổ chức, công tác đảng viên và công tác chính trị trong Đảng bộ Công an toàn tỉnh; nghiên cứu, đề xuất các nội dung, giải pháp tích cực để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đảng viên; Đề xuất các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“ tự diễn biến”,“ tự chuyển hóa” trong nội bộ; nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Hai là, tham mưu kịp thời triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới, gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách ngưởi Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của đảng bộ, đơn vị gắn với việc chủ động phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Ba là, làm tốt chức năng thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong Công an tỉnh. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng trong lực lượng Công an tỉnh, tổ chức thiết thực hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, chiến sỹ. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn viên, hội viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; phát huy cao nhất tiềm năng, sức sáng tạo và cống hiến của thanh niên, phụ nữ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, qua đó phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong thực hiện công tác chuyên môn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó./.
Lê Bá Răng
Phòng công tác Đảng và công tác chính trị

 
Tổng số điểm của bài viết là: 118 trong 24 đánh giá
Xếp hạng: 4.9 - 24 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

CHUYÊN MỤC AN NINH HẬU GIANG