Thông báo tuyển công dân vào Công an nhân dân công tác tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ và Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Công an

Thứ ba - 21/11/2023 21:21 2.017 0
I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHUNG
            1. Tiêu chuẩn về chính trị: Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an.
            2. Đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.
            3. Trình độ: Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển chọn. Trình độ đào tạo đại học hệ chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) trở lên; tốt nghiệp loại khá trở lên (trừ trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành theo vị trí việc làm (Mã ngành và chuyên ngành theo Danh mục thống kê ngành đào tạo tại Thông tư số 09/2022/TT- BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo).
            4. Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, công dân là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu được tuyển chọn đến 35 tuổi; chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến 40 tuổi.
                5. Sức khỏe: Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Công an, trong đó:
            - Chiều cao: Đối với nam từ 1m62 đến 1m95; đối với nữ từ 1m56 đến 1m80. Chỉ số cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30.
            - Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt từ 18-20/10. Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 05 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 19/10 trở lên.
            II. TUYỂN CÔNG DÂN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA CỤC HỒ SƠ NGHIỆP VỤ THUỘC BỘ CÔNG AN
            1. Chỉ tiêu tuyển chọn: 37 chỉ tiêu
            - Cán bộ công nghệ thông tin: 30 chỉ tiêu.
            - Cán bộ kỹ thuật: 07 chỉ tiêu.
            2. Đối tượng: Công dân Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
            3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí việc làm
            3.1. Cán bộ công nghệ thông tin (30 chỉ tiêu):
            - Vị trí việc làm Quản trị mạng, bảo mật, an ninh, an toàn hệ thống (05 chỉ tiêu): Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Quản trị mạng; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; An toàn thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
            - Vị trí việc làm Quản trị hệ thống (05 chỉ tiêu): Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính; Hệ thống thông tin; Công nghệ kỹ thuật máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan.
            - Vị trí việc làm Quản trị cơ sở dữ liệu (05 chỉ tiêu): Chuyên ngành về Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu; Công nghệ kỹ thuật máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan.
            - Vị trí việc làm Phân tích dữ liệu (06 chỉ tiêu): Chuyên ngành về Trí tuệ nhân tạo; Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan.
            - Vị trí việc làm Phần mềm, ứng dụng (09 chỉ tiêu): Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm; Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ phần mềm hoặc chuyên ngành có liên quan.
            3.2. Cán bộ kỹ thuật (07 chỉ tiêu):
            - 04 chỉ tiêu chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành có liên quan.
            - 03 chỉ tiêu chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật điện tử, viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoặc chuyên ngành có liên quan.
            4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:
            - Thời gian: Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 15/12/2023 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).
            - Địa điểm: Tầng 1, Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an; địa chỉ: số 54C Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
            III. TUYỂN CÔNG DÂN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC BỘ CÔNG AN
            1. Chỉ tiêu tuyển chọn: 08 chỉ tiêu
            - Cán bộ công nghệ thông tin (Quản trị mạng; Máy chủ; Quản trị cơ sở dữ liệu; Phần mềm, ứng dụng): 05 chỉ tiêu.
            - Cán bộ kỹ thuật (điện, điều hòa chính xác, ắc quy, bể dầu và phòng cháy, chữa cháy hệ thống công nghệ thông tin): 03 chỉ tiêu.
            2. Đối tượng: Công dân Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, ngành ở Trung ương, và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu; Học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc có trình độ cao hơn, chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, điện tử viễn thông, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện - điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp, ... tại các trường đầu ngành về khoa học, kỹ thuật như: Học viện An ninh nhân dân (hệ dân sự), Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia, Đại học Bách khoa, Đại học FPT, Học viện Kỹ thuật mật mã, Học viện kỹ thuật quân sự, Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Điện lực.
            3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí việc làm
            - Vị trí Quản trị mạng (01 chỉ tiêu) các chuyên ngành/ngành: Tốt nghiệp Máy tính; Công nghệ thông tin.
            - Vị trí quản trị, vận hành máy chủ (01 chỉ tiêu): các chuyên ngành/ngành: Tốt nghiệp Máy tính; Công nghệ thông tin.
            - Vị trí Quản trị cơ sở dữ liệu (01 chỉ tiêu) các chuyên ngành/ngành: Tốt nghiệp Máy tính ; Công nghệ thông tin.
            - Vị trí Phần mềm, ứng dụng (02 chỉ tiêu): các chuyên ngành/ngành: Tốt nghiệp Máy tính; Công nghệ thông tin.
            - Vị trí Điện, điều hòa chính xác, ắc quy (03 chỉ tiêu): Tốt nghiệp các chuyên ngành/ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật điện lạnh, Kỹ thuật nhiệt.
            4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:
            - Thời gian: Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 30/11/2023 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).
            - Địa điểm: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an; địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
            IV. PHƯƠNG THỨC TUYỀN CHỌN: Xét tuyển.
            V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
            - Đơn tự nguyện phục vụ trong CAND viết tay;
            - Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) không cần xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú;
            - Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh;
            - Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và bảng điểm (có chứng thực) kết quả học tập toàn khóa (nếu có). Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực) và được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.
            - Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);
            - Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên (công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh CAND; cán bộ, công nhân Công an có quá trình công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên; công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; công dân là người dân tộc thiểu số...) (nếu có);
            - Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
            - Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
            - Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, phải bổ sung các giấy tờ sau:
            + Bản Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;
            + Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; xác nhận của cơ quan, tổ chức (nơi công dân công tác) các năm công tác phải phân loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc đang xem xét kỷ luật.
            + Bản sao (có chứng thực) các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
                Thí sinh muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hậu Giang (Điện thoại: 0693769305) hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Thượng úy Nguyễn Thị Xuân Mai, cán bộ (Điện thoại: 0949739498) và đồng chí Đại úy Bùi Văn Thừa, cán bộ, Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo (Điện thoại: 0775859595) để được hướng dẫn ./.

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hậu Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 1.4 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đường dây nóng
Lịch tiếp công dân
Văn bản pháp luật
Dịch vụ công trực tuyến
Hộp thư góp ý
Chuyển đổi số
Bộ Pháp điển
Đối tượng truy nã
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập372
  • Máy chủ tìm kiếm88
  • Khách viếng thăm284
  • Hôm nay99,786
  • Tháng hiện tại3,905,692
  • Tổng lượt truy cập80,722,324
phieukhaosat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây