Phòng Tham mưu quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác dạy

Thứ năm - 18/05/2023 21:37 7.470 0
Hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Phòng Tham mưu Công an tỉnh tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, cũng như thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tài, đức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân “Trung thành - Tận tụy; Mưu trí - Sáng tạo; Đoàn kết - Lập công”.
        Những năm qua, được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Phòng Tham mưu được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng, kết hợp được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng công tác. Chính nhờ sự quan tâm đó, tập thể Phòng Tham mưu ngày càng trưởng thành, với đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, tâm huyết, nhạy bén, tác phong làm việc khoa học, từng bước phát huy hiệu quả vai trò tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp trên nhiều lĩnh vực công tác chuyên môn.
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu Công an tỉnh viếng và thắp hương cho Bác Hồ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh (ảnh nổi của bài)
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu Công an tỉnh viếng và thắp hương cho Bác Hồ
tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh (ảnh nổi của bài)
         Phát huy vai trò tham mưu nòng cốt, Phòng Tham mưu đã chủ động đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, sự tham gia chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận đoàn thể đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Tham mưu phục vụ đắc lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Công an tỉnh, nhiều văn bản chỉ đạo bám sát tình hình an ninh, trật tự nổi lên và phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc ban hành trên 3.000 văn bản chỉ đạo nhiệm vụ công tác Công an; tham mưu hàng trăm văn bản phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành tỉnh và thỉnh thị, trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an trong chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ công tác Công an. Nổi bật là phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; tham mưu mở hàng chục cao điểm tấn công trấn áp, tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là các dịp Lễ, Tết. Với sự góp sức của Phòng Tham mưu nên thời gian qua, Công an tỉnh luôn hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đặt ra: An ninh quốc gia luôn được giữ vững ổn định; nhiều loại tội phạm được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt từ 80% trở lên, nhất là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng luôn đạt tỷ lệ trên 90%... Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Tham mưu Công an tỉnh phát động Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán và cấp phát xe mô tô cho lực lượng Công an xã, thị trấn (năm 2021)
Tham mưu Công an tỉnh phát động Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán và cấp phát xe mô tô cho lực lượng Công an xã, thị trấn (năm 2021)
          Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị bố trí công tác đối với lực lượng Công xã, thị trấn và điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện tại, Phòng Tham mưu đang tích cực phối hợp với các đơn vị tham mưu ban hành Đề án xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và các Đề án thành phần; đây là cơ sở quan trọng để thực hiện các chủ trương, lộ trình của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình xây dựng, củng cố lực lượng Công an toàn tỉnh ngày càng vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
         Trong công tác chuyên môn, Phòng Tham mưu luôn phát huy tinh thần trách nhiệm của cơ quan tham mưu chuyên trách, tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, nắm tình hình, việc chấp hành chế độ báo cáo, thông kê đã có nhiều tiến bộ, thông tin các cấp được thông suốt, chặt chẽ và thường xuyên hơn; chất lượng thông tin thu được chính xác, kịp thời; công tác nắm tình hình bước đầu được đổi mới, tăng cường nắm tình hình từ xa, từ cơ sở. Công tác tổng hợp, phân tích xử lý thông tin và dự báo tình hình được thường xuyên, liên tục, kịp thời tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc về an ninh, trật tự; công tác tiếp nhận và truyền đạt mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh được bảo đảm. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Công an các cấp cũng thực hiện sâu sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, giải quyết những tồn tại, thiếu sót góp, phần nâng cao chất lượng công tác của Công an các cấp.
         Việc phát triển các ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác chuyên môn ngày càng được đẩy mạnh, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo trong tình hình hiện nay và là một trong những đơn vị đầu tiên của Công an các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long đưa vào triển khai hoạt động mô hình chuyển, nhận văn bản điện tử đến các đơn vị, địa phương cũng như Trang thông tin điện tử Công an tỉnh. Ngoài ra, đơn vị đang triển khai ứng dụng nhiều phần mềm quản lý số liệu, phần mềm quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác Công an; triển khai hệ thống hội nghị truyền hình cho Công an tỉnh và Công an cấp huyện..., góp phần từng bước nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời, khoa học.
         Công tác tổng kết lịch sử và nghiên cứu khoa học cũng được chú trọng, hoàn thành và xuất bản công trình nghiên cứu “Tổng kết lịch sử Công an nhân dân tỉnh Hậu Giang, giải đoạn 1945 - 1954”; “Biên niên lịch sử Công an nhân dân tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 1975 - 2003”; đưa vào ứng dụng 23 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Đặc biệt, trong năm 2023, Phòng đã xuất bản “Biên niên sự kiện lịch sử Phòng Tham mưu 2004 - 2019” với hơn 200 sự kiện về hoạt động tiêu biểu của đơn vị từ công tác tham mưu trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật đến công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh.
 
        Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong đơn vị được chú trọng, xem đây là nhiệm vụ “then chốt”. Cấp ủy, lãnh đạo luôn đề cao nhiệm vụ triển khai, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của ngành; sơ, tổng kết các chuyên đề công tác theo quy định; thường xuyên tổ chức các buổi chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống Ngành nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Từ đó, nhận thức về chính trị của cán bộ, chiến sỹ luôn vững vàng, an tâm công tác, 100% cán bộ, đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, quy trình, quy chế công tác; tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc khoa học, chất lượng hiệu quả các mặt công tác từng bước được nâng lên. Nhiều hoạt động nổi bật đã được Phòng Tham mưu tổ chức như: sinh họat chính trị với chủ đề “Học tập, vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy trong công tác tham mưu Công an”; giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức các buổi hành quân về nguồn, tìm hiều cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, tìm hiểu về các khu di tích lịch sử, căn cứ địa cách mạng ở địa phương; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với Phòng Tham mưu các tỉnh, thành; đồng thời học tập, chia sẻ kinh nghiệm công tác, thắt chặt mối quan hệ với các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh.
Đảng bộ Phòng Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2025
Đảng bộ Phòng Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội
Đảng bộ Phòng Tham mưu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2025
Cấp ủy, lãnh đạo tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị trong đơn vị
Cấp ủy, lãnh đạo tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị trong đơn vị
Đoàn viên, hội viên hành quân về nguồn thăm khu di tích lịch sử căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp).
Đoàn viên, hội viên hành quân về nguồn thăm khu di tích lịch sử căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ
 (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp).
Hành quân về nguồn, dâng hương Đền thờ Bác Hồ (xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ) - ảnh trái và Khu di tích Trận chiến Pháo binh Vịnh Chèo năm 1974 (xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy) - ảnh phải
Hành quân về nguồn, dâng hương Đền thờ Bác Hồ (xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ) - ảnh trái
 và Khu di tích Trận chiến Pháo binh Vịnh Chèo năm 1974 (xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy) - ảnh phải
Tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài đơn vị
Tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao trong và ngoài đơn vị
        Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo Phòng còn quân tâm đối với công tác xây dựng lực lượng, chăm bồi đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ đơn vị có trình độ chuyên môn, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Từ đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, được rèn luyện trong thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi động viên hơn 140 lượt cán bộ với số tiền gần 70 triệu đồng; đề xuất Công an tỉnh xây nhà nghĩa tình đồng đội cho 02 cán bộ với số tiền 100 triệu đồng và trợ cấp khó khăn đột xuất cho hơn 40 lượt cán bộ, với số tiền hơn 34 triệu đồng; xét thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho hơn 170 lượt cán bộ đến niên hạn; xét thực hiện chế độ nghỉ dưỡng cho gần 200 lượt cán bộ theo quy định của Ngành.
Đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu trao tặng phần quà cho các cán bộ có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị nhân dịp 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2023)
Đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu trao tặng phần quà cho các cán bộ có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị
nhân dịp 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2023)
         Ngoài ra, chỉ đạo đoàn, hội của đơn vị phát động nhiều phong trào thiện nguyện có ý nghĩa thiết thực hướng về Nhân dân: tham gia vận động xây dựng 05 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 300 triệu đồng; vận động hỗ trợ 03 cán bộ trong Công an tỉnh có hoàn cảnh khó khăn số tiền gần 24 triệu đồng; hỗ trợ nông dân tiêu thụ trên 2 tấn nông sản trong thời điểm giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 với số tiền trên 20 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học trong và ngoài tỉnh trên 300 triệu đồng. Riêng năm 2023, Phòng Tham mưu đã ra mắt mô hình “Cùng em đến trường” và công trình “Thắp sáng tương lai”, nhận đỡ đầu 02 em học sinh lớp 6 trong suốt thời gian học Trung học cơ sở tại các trường trên địa bàn… Từ những hành động nhỏ nhưng đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người Công an Hậu Giang trong lòng người dân. Điều này cũng chứng minh rằng, dù ở cương vị nào, bộ phận nào, dù là lực lượng trực tiếp chiến đấu hay lực lượng tham mưu đều có rất nhiều cách để hướng về cơ sở, xây dựng Công an gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ, vận dụng linh hoạt tư tưởng của Hồ Chủ tịch về lấy dân làm gốc trong công tác Công an.
 
Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu ra mắt công trình thanh niên “Thắp sáng tương lai” tại trường THCS Hoàng Diệu (xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh) và mô hình “Cùng em đến trường” tại Trường THCS Châu Văn Liêm (Phường IV, thành phố Vị Thanh)
Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu ra mắt công trình thanh niên “Thắp sáng tương lai”
tại trường THCS Hoàng Diệu (xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh) và mô hình “Cùng em đến trường”
tại Trường THCS Châu Văn Liêm (Phường IV, thành phố Vị Thanh)
         Những cống hiến “thầm lặng” của đơn vị được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao, qua đó đơn vị đã gặt hái được nhiều chiến công rất đổi tự hào mà không phải lực lượng nào cũng có. Đặc biệt quá trình hình thành, phát triển, nhiều cán bộ, chiến sỹ từng công tác tại Phòng Tham mưu qua các thời kỳ được tôi luyện, trưởng thành, trở thành cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh và Công an các cấp.  Từ khi tái thành lập tỉnh đến nay, Phòng Tham mưu vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba vào năm 2007 (đây là danh hiệu cao quý nhất mà lực lượng Tham mưu Công an tỉnh Hậu Giang đạt được trong thời gian qua); Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 (đang đề xuất Cờ thi đua Chính phủ năm 2022); Bộ Công an tặng 04 Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2009, 2012, 2013, 2015; hơn 50 Bằng khen của Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.
Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu cùng lãnh đạo Công an các đơn vị từng công tác tại Phòng Tham mưu qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2023)
Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu cùng lãnh đạo Công an các đơn vị từng công tác
 tại Phòng Tham mưu qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng
Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2023)
         Với những kết quả đó, đơn vị đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác tham mưu để thế hệ cán bộ trẻ tiếp tục duy trì, phát huy, phấn đấu hơn nữa, rèn đức, luyện tài, hoàn thiện bản thân, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn và phức tạp trong tình hình mới.
       Một, nơi nào lãnh đạo, mà trực tiếp là Thủ trưởng quan tâm đến công tác tham mưu thì nơi đó lực lượng tham mưu được trau dồi, chất lượng được nâng lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
       Hai, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm tham mưu phải nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước để cụ thể hóa vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng; bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, nắm chắc tình hình thực tiễn để có những dự báo đúng đắn, tham mưu triển khai kịp thời, có hiệu quả.
        Ba, tất cả lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an đều phải làm công tác tham mưu và phải tham mưu cho cấp trên kịp thời, chính xác, hiệu quả.
        Bốn, để làm tốt công tác tham mưu, cán bộ tham mưu phải “đam mê” công việc, chịu khó “lắng nghe và đọc” và phải đảm bảo tính “trung thực, khách quan” trong tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, cũng như trong đề xuất với lãnh đạo cấp trên các giải pháp công tác Công an.
        Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cũng như tham mưu hiệu quả, Phòng Tham mưu sẽ tập trung một số giải pháp sau:
         Một là, Phòng Tham mưu tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; gắn với thực hiện các phong trào và cuộc vận động khác trong Công an tỉnh, quyết tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có đức, có tài, giúp lãnh đạo, chỉ huy chỉ đạo hiệu quả công tác Công an, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, đặc biệt là Đề án của Công an tỉnh về xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
        Hai là, quán triệt cho lực lượng tham mưu nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước để cụ thể hóa trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng; đồng thời giúp lãnh đạo tổ chức quán triệt, thống nhất trong toàn lực lượng để chấp hành nghiêm túc, có hiệu quả.
        Ba là, tổ chức tiếp cận, thu thập, tổng hợp thông tin toàn diện, đầy đủ, kịp thời để nghiên cứu phân tích, dự báo; chủ động đưa ra các chủ trương, đối sách xử lý; đồng thời tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra sâu sát cơ sở để phát hiện sai sót, đề xuất điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc và phát hiện nắm bắt kịp thời những vấn đề mới phát sinh.
        Bốn là, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hướng tới xây dựng lực lượng Tham mưu phải thật sự là “bộ não thứ hai”, là “công nghệ lõi”, là “cánh tay nối dài” của lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh. Tập trung phát huy yếu tố con người gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thông tin; chuyển đổi các khâu, hoạt động tham mưu truyền thống sang chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với yêu cầu công tác.
         Trải qua gần 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dù trong hoàn cảnh nào, tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu luôn tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân và các thế hệ Tham mưu đi trước; luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, khoa học, kỹ thuật; có ý thức tổ chức kỷ luật cao; luôn tích cực nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước và quy định của Ngành; chủ động nắm, phân tích, tổng hợp tình hình để kịp thời tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật của lực lượng Công an toàn tỉnh. Tập thể Phòng Tham mưu quyết tâm đoàn kết, học tập và vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân vào công tác tham mưu, thi đua rèn đức luyện tài, xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu ngày càng trong sạch, vững mạnh. /.
Phan Thị Ánh Phúc
Phòng Tham mưu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đường dây nóng
Lịch tiếp công dân
Văn bản pháp luật
Dịch vụ công trực tuyến
Hộp thư góp ý
Chuyển đổi số
Bộ Pháp điển
Đối tượng truy nã
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập465
  • Máy chủ tìm kiếm83
  • Khách viếng thăm382
  • Hôm nay55,609
  • Tháng hiện tại1,146,434
  • Tổng lượt truy cập74,779,835
phieukhaosat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây