Một số điểm đổi mới trong công tác tuyển sinh đại học chính quy Công an nhân dân năm 2022

Thứ ba - 08/03/2022 07:03 3.099 0
        Thực hiện quy định của Bộ Công an (BCA) về tổ chức thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân (CAND) năm 2022 và quy định về tuyển sinh trong CAND, Công an tỉnh Hậu Giang thông báo một số điểm đổi mới như sau:
          1. Đối tượng
          - Chiến sĩ nghĩa vụ CAND.
          - Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển.
          - Học sinh Trường Văn hóa CAND.
          - Công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hậu Giang.
          2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh
          2.1. Chiến sĩ nghĩa vụ CAND
          - Đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị theo quy định của BCA.
          - Có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển.
          - Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.
          - Từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên.
          - Trong những năm học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận tại học bạ).
          2.2. Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển
          - Đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị theo quy định của BCA.
          - Trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
          - Từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên.
          - Trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận tại học bạ).
          2.3. Học sinh Trường Văn hóa CAND
          - Đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị theo quy định của BCA, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.
          - Không quá 25 tuổi.
          - Từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên.
          - Trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại khá trở lên (theo kết luận tại học bạ).
          2.4. Công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hậu Giang
          - Đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị theo quy định của BCA, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.
          - Không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi.
          - Từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 điểm trở lên; trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 6,5 điểm trở lên.
          - Trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại khá trở lên (theo kết luận tại học bạ).
          2.5. Sức khỏe: Đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của BCA và các chỉ số sau:
          - Đối với Chiến sĩ nghĩa vụ CAND; Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển: Chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.
          - Đối với học sinh Trường Văn hóa CAND; Công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hậu Giang: Chiều cao từ 164cm đến dưới 195cm đối với nam, đạt từ 158cm đến dưới 180cm đối với nữ; trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao từ 162cm đến dưới 195cm đối với nam, đạt từ 156cm đến dưới 180cm đối với nữ; chỉ số BMI đạt từ 18.5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (phải cam kết chữa trị đảm bảo tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển).
          - Có khả năng giữ bình tĩnh, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, tư duy logic và những phẩm chất khác theo yêu cầu.
          3. Phương thức tuyển sinh
          - Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của BCA.
          - Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK...) đạt học lực giỏi trong 03 năm học THPT phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của BCA.
          - Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả học THPT, kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo với bài thi đánh giá tuyển sinh của BCA.
          4. Tổ chức sơ tuyển
          4.1. Nội dung
          - Kiểm tra các tiêu chuẩn theo quy định về tuyển sinh vào lực lượng CAND như thông tin cá nhân; học lực, hạnh kiểm tại học bạ, phẩm chất đạo đức, quá trình công tác; kiểm tra sức khỏe; thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị.
          - Kiểm tra khả năng vận động: Thí sinh được lựa chọn 02 nội dung để kiểm tra trong số các nội dung rèn luyện thể lực gồm chạy 100m, chạy 1500m (đối với nam), chạy 800m (đối với nữ), bật xa tại chỗ, co tay xà đơn. Chỉ tính đạt hoặc không đạt. Tại thời điểm kiểm tra, thí sinh vì lý do đau ốm, chữa bệnh không thể kiểm tra được thì thí sinh được kiểm tra vào một buổi khác trước thời điểm gửi hồ sơ xét tuyển về các học viện, trường đại học CAND.
          4.2. Thủ tục đăng ký sơ tuyển
- Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hộ khẩu, học bạ, giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ.
- Công an tỉnh có trách nhiệm trực tiếp chụp ảnh người đăng ký sơ tuyển (Chiến sĩ nghĩa vụ mặc quân phục khi chụp ảnh) để phục vụ công tác xét tuyển và dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh.
          4.3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Dự kiến trong tháng 3/2022.
- Địa điểm: Công an tỉnh Hậu Giang (Số 9, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
          5. Tổ chức thi đánh giá tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới của BCA
          - Thời gian: Tổ chức thi sau kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 10 ngày.
          - Địa điểm: Tổ chức thi tại các học viện, trường CAND theo lịch tuyển sinh chung của Bộ Công an.
          6. Tổ chức xét tuyển
          6.1. Trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ trì tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT về đề thi, thời gian thi, điểm xét tuyển được sử dụng từ các nguồn sau:
            - Kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển;
          - Kết quả bài thi đánh giá do học viện, trường đại học CAND tổ chức chiếm 60% tổng điểm xét tuyển.
          Điểm trên được quy về thang điểm phù hợp, cộng với điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của BCA.
          6.2. Trường hợp do dịch bệnh, không tổ chức kỳ thi của BCA thì điểm xét tuyển được thực hiện như năm 2021, sử dụng từ các nguồn sau:
          - Kết quả học bạ THPT chiếm 25% tổng điểm xét tuyển;
            - Kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 75% tổng điểm xét tuyển.
          Điểm trên được quy về thang điểm phù hợp, cộng với điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của BCA.
          6.3. Trường hợp do dịch bệnh, không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không tổ chức kỳ thi của BCA thì sử dụng kết quả học bạ THPT làm điểm xét tuyển tương tự như xét tuyển các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh xét tuyển trong năm 2021.


        Mọi chi tiết liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ (qua Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo; số điện thoại: 0693.769.305) hoặc Công an các huyện, thị xã, thành phố để được hướng dẫn./.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Tâm - Phòng Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đường dây nóng
Lịch tiếp công dân
Văn bản pháp luật
Dịch vụ công trực tuyến
Hộp thư góp ý
Chuyển đổi số
Bộ Pháp điển
Đối tượng truy nã
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập304
  • Máy chủ tìm kiếm75
  • Khách viếng thăm229
  • Hôm nay59,487
  • Tháng hiện tại1,748,317
  • Tổng lượt truy cập75,381,718
phieukhaosat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây