Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Thứ hai - 29/08/2022 02:45 4.718 0
Năm 2023, Công an tỉnh Hậu Giang dự kiến tuyển chọn 351 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tham gia, Công an tỉnh thông báo điều kiện, thủ tục đăng ký như sau:
             1. Chỉ tiêu: Dự kiến tuyển 350 chỉ tiêu nam và 01 chỉ tiêu nữ. Công an tỉnh sẽ thông báo chỉ tiêu chính thức khi có Quyết định phân bổ chỉ tiêu của Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
          2. Đối tượng: Công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và quy định của Bộ Công an, đăng ký thường trú tại tỉnh Hậu Giang.
            3.  Thời hạn, đơn vị thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND:
          - Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng.
          - Đơn vị thực hiện nghĩa vụ: Công an tỉnh Hậu Giang và một số đơn vị thuộc Bộ Công an.
           4. Tiêu chuẩn tuyển chọn:
          - Về độ tuổi: Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học trở lên đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.                 
          - Về trình độ:
       + Đối với công dân nam: Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên (đối với công dân đăng ký thường trú tại các xã theo danh sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 được tuyển tốt nghiệp Trung học cơ sở). Ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên, nhất là công dân đã tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi trở lên các chuyên ngành mà CAND cần để đề nghị Bộ Công an có chủ trương xem xét ưu tiên tuyển thẳng chuyên nghiệp hoặc tăng ưu tiên khi xét chuyển chuyên nghiệp sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
       + Đối với công dân nữ: Có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên tại các ngành nghề: Y, dược, thể dục thể thao; có đơn tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
          - Về tiêu chuẩn chính trị:
          + Có lý lịch rõ ràng.
        + Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.
           + Bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ trong CAND.
          - Về tiêu chuẩn sức khỏe: Công dân có thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng. Nam: cao từ 1m62 đến 1m95, cân nặng từ 47kg trở lên; Nữ: cao từ 1m58 đến 1m95, cân nặng từ 47kg trở lên và đạt các tiêu chí khác theo quy định của Bộ Công an (Trường hợp trên cơ thể công dân có các vết trổ (xăm), phun xăm trên da ở vị trí lộ diện nhưng diện tích nhỏ (không phản cảm hoặc đã tẩy xóa hình xăm, chữ xăm), công dân nam có bấm lỗ ở tai nhưng đã liền thành sẹo thì có thể xem xét tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND).
          5. Hồ sơ tuyển chọn: Công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND nộp cho Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân thường trú các giấy tờ sau:
       - Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (theo mẫu kèm theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP, ngày 23/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.
           - Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự;
        - Bản sao Giấy khai sinh; bản sao được chứng thực từ bản chính căn cước công dân (chứng minh nhân dân); giấy tờ chứng minh nơi đăng ký thường trú;
          - Bản sao được chứng thực từ bản chính Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; học bạ; các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);
          - Bản photo sổ hoặc thẻ đoàn, quyết định kết nạp đảng viên (nếu có);     
           6. Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 25/10/2022.
          7. Một số chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND
          - Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia CAND theo Lệnh gọi của Trưởng Công an cấp huyện, công dân được hưởng các chế độ, chính sách như quy định đối với công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
          - Trong thời gian phục vụ tại ngũ, công dân được hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách khác theo quy định của Bộ Công an như chế độ phong, thăng cấp bậc hàm, chế độ nghỉ phép…; được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật.
          - Khi phục vụ tại ngũ trong lực lượng CAND từ đủ 15 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong CAND, công dân được xét, dự tuyển và cộng 02 điểm ưu tiên vào tổng điểm xét tuyển các học viện, trường CAND theo quy định về tuyển sinh CAND, tốt nghiệp ra trường được thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.
          - Khi hoàn thành nghĩa vụ, xuất ngũ về địa phương:
          + Trường hợp công dân có đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu sử dụng của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp, việc xét tuyển đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.
          + Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp đào tạo sơ cấp nghề, trợ cấp tạo việc làm, được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm, ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức, được hưởng chế độ chính sách khác theo quy định.
          + Trước khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó.
          + Trước khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp.
          + Trước khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật.
          - Đối với thân nhân của công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND:
         + Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (hoặc chồng); người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ (hoặc chồng) và con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước đảm bảo.
          + Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn, giảm học phí.
          + Khi nhà ở của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ tại ngũ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế thì được trợ cấp theo quy định.
          + Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ tại ngũ hy sinh, từ trần, hoặc mất tích; ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên thì được hưởng trợ cấp theo quy định.
          Thông tin chi tiết liên hệ Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân đăng ký thường trú để được hướng dẫn./.
   Phan Hồng Giang
Phòng Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 13 đánh giá

Xếp hạng: 1.6 - 13 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đường dây nóng
Lịch tiếp công dân
Văn bản pháp luật
Dịch vụ công trực tuyến
Hộp thư góp ý
Chuyển đổi số
Bộ Pháp điển
Đối tượng truy nã
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập351
  • Máy chủ tìm kiếm51
  • Khách viếng thăm300
  • Hôm nay66,049
  • Tháng hiện tại1,277,295
  • Tổng lượt truy cập85,656,307
phieukhaosat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây