Thông báo Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân

Thứ năm - 22/09/2022 21:49 3.956 0
Thực hiện hướng dẫn quy định về việc tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân (CAND) đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (Văn bằng 2) các trường ngoài CAND năm 2022. Công an tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 tại các Học viện, Trường CAND năm 2022 như sau:
1. Đối tượng, tiêu chuẩn
- Công dân đăng ký thường trú ti tnh Hu Giang; không quá 30 tui (được xác định theo giy khai sinh, tính đến ngày d thi); Tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học; liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên). Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường CAND phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.
- Đảm bo tiêu chun v chính tr, sc khe theo quy định ca B Công an. Trong đó, chiu cao t 164cm đến 195cm, cân nng t 47kg tr lên đối vi nam; chiu cao t 158cm đến 180cm, cân nng t 45kg tr lên đối vi n. Trường hp là người dân tc thiu s chiu cao đạt t 162cm đến 195cm đối vi nam, t 156cm đến 180cm đối vi n. Ch s BMI đạt t 18,5 đến 30. Nếu mt b khúc x thì không quá 3 đi-p, kim tra th lc qua kính mt đạt 10/10, tng th lc 2 mt đạt 19/10 tr lên (phi cam kết cha tr đảm bo tiêu chun th lc theo quy định nếu trúng tuyn).
2. Phương thức tuyển sinh và điều kiện dự tuyển
2.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.
2.1.1 Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đạt một trong các điều kiện dưới đây:
- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.
- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).
- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).
- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).
Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (theo khung tham chiếu về ngoại ngữ, đối chiếu với khung chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh) còn thời hạn tính đến ngày 01/9/2022, thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển được đăng ký xét tuyển nhưng phải hoàn thành và nộp bổ sung kết quả trước ngày 01/11/2022.
2.1.2. Danh mục ngành, nhóm ngành, trường đăng ký dự tuyển:
TT Đăng ký dự tuyển Mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo Tên lĩnh vực, nhóm ngành
đào tạo
1  
- Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.
- Trường, ngành được đăng ký dự tuyển: dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tại Học viện ANND (T01), ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (T06), các ngành đào tạo tại trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (T07). Dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại Học viện ANND, trường Đại học ANND (T04), trường Đại học CSND (T05).
748 Máy tính và công nghệ thông tin
751 Công nghệ kỹ thuật
752 Kỹ thuật
2 - Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
- Trường, ngành được đăng ký dự tuyển: dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tại Học viện ANND, ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trường Đại học PCCC, các ngành đào tạo tại trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND. Dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại Học viện ANND, trường Đại học ANND, trường Đại học CSND.
74802 Công nghệ thông tin
3 - Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
- Trường, ngành được đăng ký dự tuyển: dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại Học viện ANND, trường Đại học ANND, trường Đại học CSND.
Không quy định mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo
2.2. Phương thức 2: Thi tuyển. Điều kiện dự tuyển:
- Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại Học viện An ninh nhân dân, trường Đại học An ninh nhân dân, trường Đại học Cảnh sát nhân dân, không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.
- Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Học viện An ninh nhân dân, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin.
- Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê; máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Kiến trúc và xây dựng.
- Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo ngành Kỹ thuật CAND, ngành Trinh sát kỹ thuật tại trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Pháp luật; Khoa học sự sống. Ngoài ra, thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Hậu cần CAND tại trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND được mở rộng thêm các ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Sức khỏe về lĩnh vực y - dược; Dịch vụ xã hội.
Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển Phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đào tạo.
3. Ngành, chuyên ngành đào tạo
- Học viện ANND: Ngành nghiệp vụ An ninh; Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
- Trường Đại học ANND: Ngành nghiệp vụ An ninh.
- Trường Đại học CSND: Ngành nghiệp vụ Cảnh sát.
- Trường Đại học PCCC: Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
- Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND: Ngành Kỹ thuật CAND; Ngành Trinh sát kỹ thuật; Ngành Hậu cần CAND.
4. Thời gian đào tạo: Thí sinh trúng tuyển được huấn luyện đầu khóa 04 tháng tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và được đào tạo khoảng 02 năm tại trường CAND.
5. Chỉ tiêu tuyển sinh
5.1. Chỉ tiêu Phương thức 1
Trường Mã ngành Phương thức 1
Tổng Nam Nữ
Học viện ANND 7860100 57 51 6
7860105 30 27 3
Đại học ANND 7860100 56 50 6
Đại học CSND 7860100 56 50 6
Đại học PCCC 7860113 52 47 5
Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND 7860107 18 16 2
7860103 18 16 2
7860116 18 16 2
5.2. Chỉ tiêu Phương thức 2
Trường Mã ngành Phương thức 2
Tổng Nam Nữ
Học viện ANND 7860100 133 120 13
7860105 70 63 7
Đại học ANND 7860100 130 117 13
Đại học CSND 7860100 129 116 13
Đại học PCCC 7860113 121 109 12
Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND 7860107 41 37 4
7860103 41 37 4
7860116 42 38 4

6. Môn thi, hình thức thi và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
6.1. Môn thi
- Trường Đại học ANND, Đại học CSND và Ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện ANND: Môn thi: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Lý luận Nhà nước và pháp luật (Môn 2). Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.
- Trường Đại học PCCC: Môn thi: Toán cao cấp (Môn 1), Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương (Môn 2). Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.
- Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND và ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện ANND: Môn thi: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2). Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.
6.2. Hình thức thi: Tự luận.
6.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Từng môn thi đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).


7. Lệ phí:
Stt Các khoản thu Lệ phí
 1.  
Lệ phí sơ tuyển 100.000 đồng
 1.  
Hồ sơ tuyển sinh 20.000 đồng
 1.  
Phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học CAND 10.000 đồng
 1.  
Lệ phí chụp ảnh 30.000 đồng
 1.  
Lệ phí khám sức khỏe Theo quy định hiện hành
8. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển sinh:
8.1. Thời gian: Thi tuyển vào ngày 07/11/2022 và nhập học tại các trường CAND ngày 08/02/2023.
8.2. Địa điểm: Tại các trường CAND nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.
9. Sơ tuyển
9.1. Thủ tục đăng ký sơ tuyển: Thí sinh phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ: Giấy tờ chứng minh nơi đăng ký thường trú; chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; giấy khai sinh; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm; bằng thạc sỹ, tiến sỹ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có). Trường hợp thí sinh tại thời điểm đăng ký dự tuyển chưa thi tốt nghiệp đại học hoặc chưa thi chứng ngoại ngữ quốc tế thì cho viết cam kết hoàn thiện, bổ sung hồ sơ về văn bằng, chứng chỉ.
9.2. Thời gian, địa điểm sơ tuyển
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2022.
- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hậu Giang (số 9, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
Thí sinh muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ cán bộ sơ tuyển: Đồng chí Thiếu tá Phan Hồng Giang (số điện thoại: 0908.204.999) hoặc đồng chí Thượng úy Võ Hoàng Sáng (số điện thoại: 0939.993.066)./.

Tác giả bài viết: Phan Hồng Giang - Phòng Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 2.7 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đường dây nóng
Lịch tiếp công dân
Văn bản pháp luật
Dịch vụ công trực tuyến
Hộp thư góp ý
Chuyển đổi số
Bộ Pháp điển
Đối tượng truy nã
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập353
 • Máy chủ tìm kiếm96
 • Khách viếng thăm257
 • Hôm nay56,804
 • Tháng hiện tại1,147,629
 • Tổng lượt truy cập74,781,030
phieukhaosat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây